Grev Turegatan 20
Box 5838
102 48 Stockholm
08-678 83 83

Komplett Rekrytering

Du får hjälp med en fullständig rekryteringsprocess där Hotell & Rese­verkets erfarna konsulter ansvarar för hela processen.

Kravprofil

Ett av de viktigaste momenten är att identifiera den aktuella befattningen. Vi samlar in information om nuläget och förväntningar på den aktuella tjänsten av uppdragsgivaren. Vi träffar också gärna personer i befattningens närhet för att få en helhetsbild av tjänsten och företaget. Därefter fastställs kravprofilen tillsammans med uppdragsgivaren.

Urvalsarbete

Vi erbjuder mer än traditionella annonseringar för tjänsten genom att skapa engagemang på våra kanaler som hemsida, Facebook och LinkedIn. Vi söker brett i vår kandidatdatabas i vårt Nätverk och hör av oss till flera kandidater som matchar kravprofilen. Dessutom har vi ett stort kontaktnät efter flera års erfarenhet i branschen och headhuntar även hos målföretag.

Djupintervjuer

Vi intervjuar ett brett underlag av lämpliga kandidater och analyserar personerna grundligt. Vi identifierar kunskap, erfarenhet, personlighet och ambition. Slutkandidater har djupintervjuats och godkänts av oss.

Kandidatpresentation

Vår målsättning är att presentera 3-4 slutkandidater för uppdragsgivaren efter sex veckor. Vi gör en personlig presentation av slutkandidaterna där vi överlämnar CV:n och motiverar varför de olika kandidaterna rekommenderas för den aktuella tjänsten.

Träff med uppdragsgivaren

Uppdragsgivaren intervjuar slutkandidaterna och ansvarar för slutlig utvärdering.

Referenstagning

Vi tar referenser på de kandidater som uppdragsgivaren väljer att gå vidare med. I referenstagningen går vi metodiskt och noggrant tillväga och kontaktar flera olika referenser.

Resultatgaranti

I vårt uppdrag ingår alltid en resultatgaranti som innebär att rekryteringen leder till anställning. Kandidatpresentation genomförs tills dess att uppdragsgivaren har hittat en person som rekryteras till den aktuella befattningen.

Uppföljning

Vid alla rekryteringar gör vi en uppföljning efter ca 6-8 månader efter det att personen har tillträtt. Detta gör vi för att summera och få feedback på att allt utvecklats enligt belåtenhet. Uppföljningen genomförs med såväl uppdragsgivare som kandidat för att säkerställa att rätt person har hamnat på rätt plats!

Referenser

”Vi uppskattar att arbeta med Hotell & Reseverket därför att de kombinerar hög kunskap om branschen med professionalitet i rekryteringsprocessen. Medarbetarna på Hotell & Reseverket är lätta att samarbeta med och har lätt för att förstå våra behov och vad vi menar. Vi är väldigt nöjda med de rekryteringar som Hotell & Reseverket hjälpt oss med.”

Caroline Drabe

Styrelseledamot Sala Silvergruva, VD – Västerås Science Park

”Lyhördhet för kundens behov och seriositet i varje steg, inklusive uppföljning av resultatet, en tid efter att anställningen kommit till stånd, stärker förtroendet för Hotell & Reseverket.”

Sture Nordh

Styrelseordförande i Bergendal Meetings. Tidigare ordförande i TCO.