Grev Turegatan 20
Box 5838
102 48 Stockholm
08-678 83 83

Tre frågor till Pontus Mannestig

Varför tror du att det på så många ställen jobbar samma typ av människor?
– Jag känner inte igen mig i det påståendet. Det kan säkert finnas arbetsplatser och yrken där det är så, men jag upplever att den generella trenden i samhället är att arbetsplatserna blir mer internationella och mångkulturella. Jag tror att det är en styrka att människor med olika kultur och historia arbetar tillsammans. Det ger en bredare erfarenhetsbas och större förståelse för människors olikheter – för vi är alla olika.

Vad tror du är den starkaste framgångsfaktorn om man vill börja rekrytera mer medvetet utifrån mångfald?
– När vi rekryterar är naturligtvis attityd, värderingar och kompetens viktigt. Men det är också viktigt att värdera erfarenhet från olika kulturer och samhällen. En person som haft inblick i många olika länder och samhällsstrukturer är inte sällan erfaren och empatisk, vilket absolut är en tillgång.

Har du något bra CV tips?
– Ta det inte så allvarligt, även om det är ett viktigt jobb. Arbetsgivaren kommer med största sannolikhet tillslut välja den med bäst personliga egenskaper, som passar bäst in på arbetsplatsen. Så låt din personlighet komma fram i ditt CV! Det låter slitet, men våga vara dig själv!

Lediga tjänster