Grev Turegatan 20
Box 5838
102 48 Stockholm
08-678 83 83

Urvalsuppdrag

Vi medverkar när du vill annonsera efter medarbetare. Vi hjälper till med allt från annonsutformning och kontakt med media till att hantera alla inkomna ansökningar.

Kravprofil

Ett av de viktigaste momenten är att identifiera den aktuella befattningen. Vi samlar information om nuläge och förväntningar på den aktuella tjänsten av uppdragsgivaren. Vi träffar också gärna personer i befattningens närhet för att få en helhetsbild av tjänsten och företaget. Därefter fastställs kravprofilen tillsammans med uppdragsgivaren.

Djupintervjuer

Vi intervjuar ett brett underlag av lämpliga kandidater som sökt tjänsten. Vi identifierar kunskap, erfarenhet, personlighet och ambition. Slutkandidater har djupintervjuats och godkänts av oss.

Kandidatpresentation

Vi presenterar de mest lämpliga kandidaterna för tjänsten. Vi gör en personlig presentation av slutkandidaterna där vi överlämnar CV och motiverar varför de olika kandidaterna rekommenderas för den aktuella tjänsten.

Träff med uppdragsgivaren

Uppdragsgivaren intervjuar slutkandidaterna och väljer ut den/de som passar bäst för tjänsten.

Referenstagning

Vi tar referenser på de kandidater som uppdragsgivaren väljer att gå vidare med. I referenstagningen går vi metodiskt och noggrant tillväga och kontaktar flera referenser för att få en nyanserad bild.

Uppföljning

Vi gör en uppföljning efter ca 6-8 månader efter det att personen har tillträtt. Detta gör vi för att summera och få återkoppling på att allt utvecklats positivt för båda parter. Uppföljningen genomförs med såväl uppdragsgivare som kandidat.

Lediga tjänster